Hanebná role amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945
autor: K. Bartošek a K. Pichlík
vydal: Svoboda 1951

... Je-li však mezi zradami, zákeřnostmi a škůdcovstvím možno srovnávat, potom nejhorší a nejpokrytější úlohu (od "pokrytá úloha"?) sehráli američtí okupanti v západních Čechách v roce 1945. Nasazovali si masku "přátel" nebo dokonce "osvoboditelů", ačkoli od první chvíle, kdy vstoupili na naše území, přicházeli jako nepřátelé našeho lidu, jako kolonisátoři a potlačovatelé, jako ochránci nacistů a osnovatelé nové války proti SSSR i naší zemi. ...

Jaká je historická pravda o událostech v Plzni na konci války?

Je nutno předeslat, že velení americké armády, které bylo ke konci války plně zaměstnáno spřádáním protisovětských intrik se zbytky nacistické soldatesky, nemělo zájem ani úmysl osvobozovat náš lid od hitlerovské okupace. Chtělo -- podle dohody s vedením hitlerovských armád -- ponechat nacistickému katovi Schörnerovi v Čechách všechny možnosti k co nejtužšímu odporu proti Sovětské armádě, postupující v těžkých bojích. Poskytovalo Schörnerovi čas, aby mohl taktikou "spálené země" potlačit revoluční vlnu, která šla našimi zeměmi s každým krokem Sovětské armády.
(Mmch., to je zajímavé: "americká armáda" a "Sovětská armáda" :-)) Dávalo možnost K. H. Frankovi, aby podle slibu, který jim dal, udělal za ně "černou práci" -- aby vyvraždil vedoucí vězněné komunisty a zlomil odpor českého lidu. A konečně čekali, až jejich agenti ve spolupráci s pochopy K. H. Franka "připraví půdu" v Čechách a až se pak Schörnerovi esesmani přijedou k nim vzdát. ...

... Prolhaná legenda o "osvobození" Plzně americkou armádou nemá s historickou pravdou nic společného. Skutečnost je taková, že svobodu přinesl plzeňským pracujícím mohutný postup Sovětské armády. ...


... Zrádnou tvář amerického velení v západních Čechách potvrzuje i poměěr americké armády k bojům v Praze. Americké vrchní velení, jak potvrzuje v citované již knize B. D. Wallace, zastavilo 7. května 1945 postup III. armády v Československu. V západních Čechách byly shromážděny početné útvary americké armády; celé dva armádní sbory. Byly to čerstvé síly, neunavené prakticky žádnými boji. Na pomoc Praze však vyslány nebyly. ...

... Zůstane navždy v paměti našeho lidu, že to byla Sovětská armáda, která osvobodila celou naši vlast od nacistické poroby a přinesla svobodu našim národům. Za své osvobození vděčí celá naše republika, všechen náš lid, jedině vítězství Sovětské armády, jedině velikému Stalinovi.


Dále v řadě: Hra smrti
Předchozí hit: Dobře utajená vzpomínka