Klementu Gottwaldovi
autor: Martin Gazda

(* 23.11.1896)
Chtěl bych vám jednou vroucně poděkovat,
vám, milovaný učiteli náš
jenž první učil jste nás slabikovat
Leninův proletářský slabikář

Ten slabikář horoucí lásky k zemi
a k lidu, který solí země je ;
nám v čítance jste čítal, nad níž není;
v čítance proletářské naděje.

Vy učil jste nás pravdu hledat v lidu
a v pravdě lid i zem svou milovat
a nenávidět otrokářskou třídu.
A učit se . A umět bojovat.

Vy věděl jste - když jiní nevěděli
a dávno vytušil jste smysl velkých dob.
Stal jste se tvůrcem nových českých dějin,
popohnal skokem historie krok.

My s vámi šli, vám nepřestali věřit
od sjezdu strany v dvacetdevátém.
Tu víru s vírou k matce lze jen měřit,
tak věříme. A věrně s vámi jdem.

Dále v řadě: Koleda
Předchozí hit: Klement Gottwald